Wanneer

Het servicegebied van bello hondenservice is Driebergen.

Door kleine groepjes op te halen én regio-gericht te werken zijn de wandelingen langer dan de autoritten en dat is natuurlijk in ieders belang...

Het is voor mij belangrijk bij mijn manier van werken met de honden, -voor het contact, de plaats in het roedel en voor de continuïteit- dat elke hond bij bello minimaal 1 maal per week op een vaste dag meewandelt.

Als een hond eenmaal een plaats in een roedel heeft, hoeft hij/zij die niet telkens opnieuw duidelijk te maken. Die plek in de groep blijft vrij constant doordat de honden elkaar regelmatig in dezelfde groeps-samenstelling ontmoeten. Dit zorgt mede voor de balans binnen het belloroedel en deze harmonie heeft uiteraard een gunstig effect op het welzijn en het gedrag van de honden, zo is mijn ervaring.

bello hondenservice is op alle 5 de dagen van de werkweek maximaal 2 x per dag vanaf het midden van de ochtend tot het einde van de middag minimaal 1 uur aan de wandel, de exacte tijden zijn moeilijk aan te geven.

Informatie aanvragen